Forme d'Enregistrement de la Garantie


Magmaweld tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime bülten, reklam, kampanya, promosyon gibi pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını ve Magmaweld tarafından au règlement général sur la protection des données (RGPD) et afin de permettre de me recontacter, pour m'envoyer la newsletter, les publicités et des offres promotionnelles.